ХОРА

В основата на нашата организация са служители с дългогодишен опит. Ние залагаме на:

– хората, които изграждат отношенията си на базата екипност, взаимно уважение и подкрепа;

– хората с увереност, енергия и мотивация за постигане на резултати;

– хората, които работят отговорно, лоялно и почтено.

В основата на дългосрочната ни визия за успех са фокусът върху клиенти и партньори, ефективното управление, предаването и затвърждавенето на опита, натрупан през годините.

 

СРЕДА

Атмосфера. Ценим откритостта и честността. Взаимно се поддържаме и отделяме един за друг необходимото време и внимание. Усърдието и удоволствието от работата ни винаги са на висока почит.

Уважение. Уважаваме личностите, чиито постижения и ентусиазъм допринасят за утвърждаването, развитието и успеха на организацията.

Увереност. Притежаваме самочувствие на професионалисти в областта си, но не сме арогантни. Компанията е това, с което се гордеем.

Стремеж. Стремим се към дългосрочен успех и изграждане на устойчив бизнес. Търсим нови възможности за развитие. Насърчаваме личностната инициатива, стимулираме и прилагаме идеи, които променят динамиката на пазара и оставят следа.

Гъвкавост и адаптивност. Работим динамично, поддържаме кратък път до решенията, утвърден през дългогодишния ни опит.

Открити сме за новостите. Реагираме положително и бързо на промените, намираме правилните решения и методи за действие.

Самокритика и отговорност. Насърчаваме конструктивната критика. Поемаме отговорност за действията и грешките в професионалния си път.

Управление. Държим на думата и репутацията си. Мислим и действаме системно, управляваме ефективно, създаваме стандарти и ясни процеси.

Фокус върху клиенти и партньори. Удовлетворените и щастливи клиенти и дългогодишните партньорски отношения са основата на нашия дългосрочен успех.

Лидерство. Стремим се към запазване на постигнатите лидерски позиции в избрания пазарен сегмент, чрез професионализъм и новаторско мислене.