Информация

Влизайки в уебсайта на Национални Дистрибутори ЕООД Вие се съгласявате със следните условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тези условия, моля отбележете че нямате право да ползвате сайта

Правни забележки

Съдържанието на този сайт (www.natdist.com) е авторско право на Национални Дистрибутори ЕООД. Всички права над сайта са запазени. Разпространение, възпроизвеждане, трансфер или съхранение на съдържанието или част от него под каквато и да е форма без писмено разрешение от Национални Дистрибутори ЕООД е забранено, освен при следните условия.

Ограничени права

Национални Дистрибутори ЕООД позволява разглеждане на www.natdist.com на вашия компютър или принтиране на копия от екстракти от страницата само за лична употреба, но не и разпространение без писмено съгласие. За отделни документи в www.natdist.com може да важат допълнителни условия посочени в самите документи. Информацията в сайта и съдържанието му е разрешена само за лична употреба. Употребата на статии от пресата и други публични документи е разрешено в обществени комуникации, ако се споменава източника на информацията.

Национални Дистрибутори ЕООД си запазва правото да преработва, подобрява и поправя страниците на сайта, както и да забранява достъпа до тях по всяко време.

Законови забележки

Съдържанието на този сайт (www.natdist.com) е защитено с авторски права © Национални Дистрибутори ЕООД. Всички права, които не са дадени изрично в настоящото са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да била форма без предварителното писмено съгласие на Национални Дистрибутори ЕООД се забранява, освен в съответствие със следните условия.

Ограничено ползване

Национални Дистрибутори ЕООД е съгласна вие да преглеждате www.natdist.com на своя компютър или да принтирате копия на откъси от тези страници само за лична употреба и не с цел следващо разпространение, освен ако Национални Дистрибутори ЕООД не се е съгласила писмено за това. Отделните документи в www.natdist.com могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в тези документи. Използването на този сайт и на съдържанието му е разрешено за частни, некомерсиални цели. Употребата на съобщения за пресата и други съобщения, класифицирани като обществени, е разрешена при обществената комуникация, ако се цитира източника на информация.

Освобождаване от отговорност

НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРАЗЕНИ, НИТО ЗАГАТНАТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ ИЛИ ЗАГАТНАТИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАВАНЕ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАЛИЧИЕТО, ТОЧНОСТТА, БЛАГОНАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. НАЦИОНАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ ЕООД НЯМА ДА НОСИ ЗАКОНОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАСТОЯЩОТО ЩЕТИ, ИЗГУБЕНИ ПОЛЗИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕСПОСОБНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ И АКО НАЦИОНАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ ЕООД Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА, ТАКА ЧЕ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ИЗКЛЮЧВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СА В СИЛА ЗА ВАС. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, ОТГОВОРНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ ЕООД ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА В НАЙ-ГОЛЯМАТА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН.

Този сайт и неговото съдържание се предоставя за ваше удобство. Съдържанието на уеб страниците на Национални Дистрибутори ЕООД се предоставя “каквото е” и “когато е достъпно”. Национални Дистрибутори ЕООД не гарантира, че уеб страниците ще бъдат на разположение постоянно или че няма да съдържат грешки. Национални Дистрибутори ЕООД си запазва правото да преработва страниците или да отказва достъп до тях по всяко време.

Сайтове на трети лица

За да улесни достъпа ви, Национални Дистрибутори ЕООД може да включи връзки, водещи към сайтове, които са притежание на или се разработват от трети лица. Когато се свържете с такъв сайт на трето лице трябва да разгледате и да се съгласите с правилата за употреба на този сайт преди да започнете да го използвате. Освен това, вие се съгласявате, че Национални Дистрибутори ЕООД не упражнява никакъв контрол върху съдържанието на този сайт и не може да приеме никаква отговорност за материалите, създавани или публикувани от такива сайтове на трети лица.

Освен това, наличието на връзка, водеща към сайт, който не е притежание на Национални Дистрибутори ЕООД не означава, че Национални Дистрибутори ЕООД одобрява сайта или продуктите или услугите, посочени в такъв сайт на трети лица.

Като предоставяте материали към всяка от услугите ни, например по електронната поща или чрез www.natdist.com, вие се съгласявате, че:

1. материалът няма да съдържа никакви предмети, които са незаконни или негодни за публикуване по някакви други причини;
2. ще упражните разумни усилия да сканирате и премахнете всякакви вируси или други замърсяващи или разрушителни характеристики преди да изпратите каквито и да било материали; и;
3. вие притежавате материала или имате неограничено право да ни го предоставите и Национални Дистрибутори ЕООД може да публикува материала безплатно и/или да включва него или всякакви концепции, описани в него в своите продукти без да се отчита и без да поема отговорност;
4. съгласявате се да не започвате никакви дела срещу нас във връзка с материала, който подавате и се съгласявате да ни обезщетите ако някоя трета страна започне дело срещу нас във връзка с материала, изпратен от вас. Национални Дистрибутори ЕООД не преглежда и не може да преглежда съдържанието, публикувано от потребители на този сайт и тя не носи отговорност за такова съдържание.